Giám đốc kinh doanh

Mô tả công việc

  • Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình theo đơn giá theo thị trường và vốn ngân sách.
  • Bóc tách khối lượng các hạng mục từ bản vẽ thiết kế KIẾN TRÚC, KẾT CẤU & HẠ TẦNG KỸ THUẬT
  • Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.
  • Làm việc tại văn phòng công ty

Điều kiện yêu cầu

  • Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình theo đơn giá theo thị trường và vốn ngân sách.
  • Bóc tách khối lượng các hạng mục từ bản vẽ thiết kế KIẾN TRÚC, KẾT CẤU & HẠ TẦNG KỸ THUẬT
  • Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.
  • Làm việc tại văn phòng công ty

Tên không hợp lệ

Số điện thoại không hợp lệ

Email không hợp lệ

Hãy nhập vị trí bạn mong muốn

Đã có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại

Cảm ơn bạn

Chúng tôi sẽ liên lạc sớm nhất có thể

notify
notify
2