Chính sách bảo hành xe máy điện thông minh KENKO

KENKO xây dựng chính sách bảo hành hấp dẫn
với những điều kiện chặt chẽ, đảm báo quyền
lợi tối đa của khách hàng